Egzaminy Cambridge English

 Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment English Unlimited, działające na terenie  województwa pomorskiego, oferuje Państwu możliwość zdawania następujących egzaminów:

 

1. Angielski ogólny:

KET oraz KET for schools (dla młodzieży , PET oraz PET for schools (dla młodzieży), FCE oraz FCE for schools (dla młodzieży), CAE, CPE

UWAGA! TERMIN „for schools” oznacza w tym przypadku „dla młodzieży szkolnej”, tzn, że jest dostosowany tematycznie do grupy wiekowej 12-16 lat.

UWAGA! Zapisywać może się każdy indywidualnie lub przyjmujemy też zapisy grupowe ze szkół

 

2. Angielski biznesowy: BEC

 

3. Angielski dla dzieci: YLE

 

4. Angielski dla nauczycieli: TKT

 

Więcej informacji o egzaminach na stroniehttp://www.cambridgeenglish.org/pl

Prowadzimy kursy przygotowawcze, rejestrujemy kandydatów indywidualnie i grupowo, przeprowadzamy egzaminy w naszych salach egzaminacyjnych lub w siedzibie klienta (możliwe w przypadku egzaminów PET, KET, BEC, YLE).

 

 

 

ANGIELSKI OGÓLNY

 

1. Key English Test (KET) – egzamin na poziomie podstawowym dla młodzieży i dorosłych na poziomie A2. Potwierdza umiejętność posługiwania się językiem w codziennych sytuacjach życiowych. Idealny dla osób uczących się języka od niedawna, a poszukujących możliwości potwierdzenia swoich kwalifikacji, wyjeżdżających za granicę do pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/pl

Dostępna jest też wersja dla młodzieży (for schools) każdy indywidualny uczeń w wieku 12-16 lat może przystąpić do egzaminu KET for schools. Dyplomy są takie same jak egzaminu KET, poziom jest też A2. Jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do wieku młodzieży gimnazjalnej.

Wiecej informacji – http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/key/,

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/key-for-schools/

 

2. Preliminary English Test (PET) – egzamin na poziomie ponadpodstawowym – B1

– dla młodzieży i dorosłych,

– potwierdza umiejętność posługiwania się językiem w codziennych sytuacjach życiowych oraz rozumienia podstawowego sensu wypowiedzi (czytając gazety, słuchając wiadomości, biorąc udział w rozmowie),

– zwiększa atrakcyjność na rynku pracy, stanowi krok przygotowawczy do zdawania FCE.

Dostępna jest też wersja dla młodzieży (for schools) każdy indywidualny uczeń w wieku 12-16 lat może przystąpić do egzaminu PET  for schools. Dyplomy są takie same jak egzaminu PET, poziom jest też B1. Jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do wieku młodzieży gimnazjalnej.

Wiecej informacji – http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/preliminary/ ,

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/preliminary-for-schools/

 

3. First Certificate in English (FCE) – egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym- B2

– dla młodzieży i dorosłych,

– potwierdza umiejętność swobodnego i samodzielnego posługiwania się językiem na polu akademickim i zawodowym,

– daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/first/

Dostępna jest też wersja dla młodzieży (for schools) każdy indywidualny uczeń w wieku 12-16 lat może przystąpić do egzaminu FCE for schools. Dyplomy są takie same jak egzaminu FCE, poziom jest też B2. Jedynie zastosowane słownictwo i tematyka są dostosowane do wieku młodzieży gimnazjalnej.

Wiecej informacji – http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/first-for-schools/

 

4. Certificate in Advanced English (CAE) – egzamin na poziomie zaawansowanym

– dla młodzieży i dorosłych,

– potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym, umiejętność interakcji w sytuacjach złożonych, rozmowy na specjalistyczne tematy,

– daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

Więcej informacji można znaleźć na stroniehttp://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/advanced/

 

5. Certificate of Proficiency in English (CPE) – egzamin potwierdzający biegłość językową

– dla młodzieży i dorosłych,

– potwierdza znajomość języka na poziomie native speakera,

– rozpoznawany przez większość uczelni zagranicznych jako potwierdzenie znajomości języka zwalniające z egzaminu wstępnego na uczelnie wyższe,

– daje uprawnienia do uczenia języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

Więcej informacji można znaleźć na stroniehttp://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/proficiency/

 

ANGIELSKI BIZNESOWY

Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa biznesowego.

Można go zdawać na trzech poziomach zaawansowania:

1. Business English Certificate (BEC) Preliminary – egzamin na poziomie średnio zaawansowanym (poziom FCE),

2. Business English Certificate (BEC) Vantage – egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym (poziom pre-CAE),

3. Business English Certificate (BEC) Higher – egzamin na poziomie zaawansowanym (poziom CAE).

– dla osób potrzebujących formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji w sferze biznesowego zastosowania języka,

– uznawany przez pracodawców korporacyjnych i organizacje międzynarodowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/business-certificates/

 

 

ANGIELSKI DLA DZIECI

Egzamin Young Learners English Tests (YLE) sprawdza znajomość języka angielskiego u dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Można go zdawać na trzech poziomach zaawansowania:

1. Cambridge YLE Starters – poziom początkujący

2. Cambridge YLE Movers – poziom podstawowy

3. Cambridge YLE Flyers – poziom niższy średni

– test potwierdza kompetencje językowe dziecka,

– ma działanie motywujące,

– umożliwia diagnozę zarówno mocnych, jak i słabych stron ucznia,

– dostarcza wskazówek do dalszej pracy,

– stanowi dokumentację osiągnięć dziecka pomocną przy rekrutacji do gimnazjum.

Test YLE zdawany jest w szkole zgłaszającej chętną grupę dzieci.

Więcej informacji można znaleźć na stroniehttp://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/young-learners/

 

Film do obejrzenia pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=-i5jumCSVj4

 

 NAUKA I ZABAWA

1) „FUNLAND”

 

Funland

 

 

 

2) „MONKEY PUZZLES”

 

Monkey Puzzles

ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI

 

Teaching Knowledge Test (TKT) potwierdza podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Sprawdza znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym.

– dostępny dla nauczycieli bez względu na ich wykształcenie, jak i dla osób chcących pracować w tym zawodzie,

– stanowi potwierdzenie kompetencji językowych i profesjonalnych,

– stanowi dokumentację osiągnięć nauczycieli podczas awansu zawodowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cambridgeenglish.org/exams/what-to-expect-on-exam-day/